Myyntiehdot

VERKKOKAUPAN MYYNTIEHDOT

Capy.ee verkkokaupan (jäljempänä Verkkokauppa) omistaja on OÜ RB VENTURES (rekisteritunnus 14871454 ), joka sijaitsee Tarton läänissä, Luunjan kunnassa, Lohkvan kylässä, Salu tee 5, 62207 .

Myyntisopimuksen voimassaolo, tuote- ja hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden ostamista Verkkokaupasta.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on ilmoitettu tuotteiden vieressä. Hinta sisältää tavaran toimitusmaksun. Kaikki verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat ovat euroissa.

Tavaran toimitusmaksu riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimituskulut näkyvät ostajalle tilausta tehdessään.

Tuotteen tiedot löytyvät Verkkokaupassa suoraan tuotteen vierestä.

Tilauksen muodostaminen

Tavaran tilaamiseksi sinun tulee lisätä haluamasi tuotteet ostoskoriin. Tilauksen viimeistelemiseksi sinun tulee täyttää vaaditut tietokentät ja valita sopiva tuotteen toimitustapa. Tämän jälkeen näytölle tulee maksun suuruus, jonka voi maksaa pankkilinkin kautta.

Sopimus tulee voimaan, kun maksettava summa on saapunut verkkokaupan käyttötilille. Mikäli tilattua tavaraa ei voida toimittaa tavaran loppumisen vuoksi tai jostain muusta syystä, siitä ilmoitetaan ostajalle mahdollisimman pian ja maksetut rahat (mukaan lukien tavaran toimituskulut) palautetaan viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

HUOM! Pankkilinkillä maksaessasi muista painaa "Takaisin kauppiaalle" -painiketta pankin sivulla.

Maksut välittää Maksekeskus AS . Maksaminen tapahtuu Verkkokaupan ulkopuolella suojatussa ympäristössä - pankkilinkillä maksettaessa, kunkin pankin suojatussa ympäristössä ja luottokortilla maksettaessa Maksekeskus AS:n suojatussa ympäristössä. Myyjällä ei ole pääsyä asiakkaan pankki- ja luottokorttitietoihin. Sopimus tulee voimaan, kun maksettava summa on saapunut verkkokaupan käyttötilille.

Verkkokaupan omistaja on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä ja välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

Mikäli tilattua tavaraa ei voida toimittaa tavaran loppumisen vuoksi tai jostain muusta syystä, siitä ilmoitetaan ostajalle mahdollisimman pian ja maksetut rahat (mukaan lukien tavaran toimituskulut) palautetaan viipymättä, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Toimitus

Tavarat lähetetään seuraaviin maihin: Viro

Tavaran vastaanottamiseksi ostajalla on seuraavat vaihtoehdot: 

Tavaran toimituskulut maksaa ostaja ja vastaavat hintatiedot näkyvät toimitustavan vieressä.

Viron sisäiset lähetykset saapuvat yleensä ostajan ilmoittamaan määränpäähän 3-7 työpäivän kuluessa myyntisopimuksen voimaantulosta. Toimitus Viron ulkopuolelle tapahtuu 14 kalenteripäivän sisällä.

Poikkeustapauksissa sinulla on oikeus toimittaa tavarat 45 kalenteripäivän kuluessa.

Peruuttamisoikeus

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa solmittu sopimus 30 päivän kuluessa.

Peruuttamisoikeus ei koske, jos ostaja on oikeushenkilö.

30 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattua tuotetta ei saa käyttää muulla tavalla kuin on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi tavalla, joka on mahdollista testata tavaraa fyysinen kauppa.

Jos tavaroita on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi tai jos niissä on käytön tai kulumisen merkkejä, Verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa maksua alennuksen mukaisesti. tavaroiden arvossa.

Ostajalla on oikeus tarkastaa verkkokaupasta tilaamansa tavarat vierailulla, jonka avulla hän voi tutustua tavaran luonteeseen, ominaisuuksiin ja toimintaan. Tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi tavaraa saa käsitellä ja käyttää vain niin kuin kaupassa normaalisti on sallittua. Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön. Ostaja on vastuussa tavaran arvon alenemisesta, joka johtuu tavaran käytöstä muulla tavalla kuin on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi. Ostajan tulee tutkia tavara huolellisesti, avata pakkaus vaurioittaakseen sitä, olla poistamatta tarroja/suojakalvoja tms. Ostaja on vastuussa arvon alenemisesta palauttaessaan tavaran.

Palautettavan tuotteen tulee olla virheetön, täydellinen, alkuperäispakkauksessa ja käyttämätön. Jos palautettava tavara, ohjeet ja muut tavaran mukana tulevat asiakirjat ja/tai tavaran pakkaus ovat ostajan vastuulla olevien olosuhteiden vuoksi huonontuneet, on RB Ventures OÜ:lla oikeus kuitata tavaran arvon aleneminen. tavara, jonka ostaja on maksanut asiasta ja joka on palautettava ostajalle. Kuittaamista varten RB Ventures OÜ lähettää ostajalle kuittaushakemuksen tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Palautukset suoritetaan samalla maksutavalla, jota ostaja käytti maksun suorittamiseen, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

Tavaran palauttamiseksi sinun tulee toimittaa peruuttamisilmoitus tuotteen ostosta, jonka lomake löytyy täältä:

*Tilauksen tai laskun numero;

*Tavaroiden vastaanottopäivä;

* Ostajan nimi;

* Palautettavan tuotteen tarkka nimi;


ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen info@capy.ee viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Ostaja vastaa tuotteen palautuksesta aiheutuvista kuluista, ellei palautuksen syynä ole se, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tuote).

Ostajan on palautettava tavara 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai todistettava, että hän on luovuttanut tavaran tavaran kuljettajalle edellä mainitun ajan kuluessa.

Palautetun tavaran saatuaan verkkokauppa palauttaa ostajalle välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen mukaiset maksut.

Verkkokauppa voi kieltäytyä hyvittämästä, kunnes se on vastaanottanut sopimuksen kohteena olevan tuotteen tai kunnes ostaja on esittänyt todisteita palauttaneensa tuotteen sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.

Mikäli ostaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin Verkkokaupan tarjoaman halvimman tavanomaisen toimitustavan, Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle tavanomaiseen toimitustapaan liittyvää hintaa ylittävää hintaa.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä myynnistä ja vaatia ostajalta tavaran palautus, jos tuotteen hinta verkkokaupassa on virheen vuoksi merkitty huomattavasti alle tavaran markkinahinnan.

Oikeus tehdä valitus

Verkkokauppa vastaa ostajalle myytyjen tuotteiden sopimusehtojen vastaisuudesta tai virheestä, joka oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä ja joka ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran luovuttamisesta ostaja. Tämän 1 vuoden aikana tavaran luovuttamisesta ostajalle oletetaan, että virhe oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on kumota vastaava olettamus.

Ostajalla on virheen ilmetessä oikeus ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@capy.ee .

Verkkokauppa ei vastaa virheistä, jotka ovat ilmenneet sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle.

Mikäli Verkkokaupasta ostetuissa tuotteissa on virheitä, joista Verkkokauppa vastaa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen. Mikäli tuotetta ei ole mahdollista korjata tai vaihtaa, verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen jäljentämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan antamia henkilötietoja vain tilauksen käsittelyyn ja tavaran lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa välittää henkilötietoja kuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille tavaroiden toimittamista varten.

Verkkokauppa lähettää ostajalle uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain, jos ostaja on ilmoittanut niin halutessaan syöttämällä sähköpostiosoitteen verkkosivuille ja ilmoittanut haluavansa vastaanottaa suoramainoksia.

Ostaja voi milloin tahansa kieltäytyä sähköpostiin lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjoukset sisältävän sähköpostin ohjeita.

Argumenttien ratkaiseminen

Mikäli ostajalla on verkkokaupasta valituksia, ne tulee lähettää osoitteeseen info@capy.ee

Jos ostaja ja Verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sopimuksella, ostaja voi valittaa kuluttajariitalautakunnalle. Voit tutustua menettelyehtoihin ja jättää hakemuksen täältä . Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluu ostajan ja Verkkokaupan välisestä sopimuksesta aiheutuvien riitojen ratkaiseminen. Ostajan valituksen käsittely komissiossa on maksuton.

Ostaja voi kääntyä Euroopan unionin kuluttajariitojen ratkaisufoorumin puoleen .

RB Ventures OÜ on henkilötietojen rekisterinpitäjä, RB Ventures OÜ siirtää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS.